Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) Vyriausybės nustatyta tvarka nustatomi formuojant naujus žemės sklypus. Žemės kaip ir pastato paskirtis turi atitikti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą. Žemės sklypo paskirties keitimas būtinas, kai sklype norima vystyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas.

Žemės paskirties keitimas atliekamas:

  • Rengiant detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą).
  • Paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas, nerengiant teritorijų planavimo dokumento. Šiuo atveju mūsų darbuotojai padeda parengti papildomus dokumentus (schemas) reikalingus paskirties keitimui įgyvendinti.
Uždaryti meniu