Ši paslauga siūloma kai vienas žemės sklypas priklauso keliems bendrasavininkams, tačiau nėra žinomos jų naudojimų plotų dalys vietovėje. Bendru sutarimu žemės sklypo savininkai sutaria dėl naudojimosi tvarkos, o matininkas tiksliai apskaičiuoja plotus pagal priklausančias dalis įregistruotas nekilnojamojo turto registre ir paženklina vietovėje. Pagal paženklintus plotus parengiamas priedas (žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo schema) prie naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties, kurią tvirtina notaras. Paslauga atliekama tik žemės sklypams, kuriems yra atlikti kadastriniai matavimai.

Reikalingi dokumentai:

  • Žemės sklypo planas;
  • Nekilnojamojo turto (žemės sklypo) registro centrinio duomenų banko išrašas.
Uždaryti meniu