Topografinis planas (nuotrauka) tai brėžinys, kuriame yra pavaizduotos faktinės antžeminės, požeminės situacijos matuojamame plote. Topografiniai planai (nuotraukos) reikalingi projektuojant arba rekonstruojant tam tikrus statinius ar pastatus, požemines komunikacijas. Topografiniai planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir savivaldybe.

Topografiniams planams atlikti reikalinga informacija prieš pradedant matavimo darbus:

  • Tikslus topografavimo darbų teritorijos brėžinys;
  • Užsakovo specifiniai reikalavimai.
Uždaryti meniu