STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą užtikriname statinio projekto sprendinių įgyvendinimą nuo statybų pradžios iki pabaigos. Priežiūros metu tikriname, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.  Visu statybos laikotarpiu tikrinama ir fiksuojama statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė.

STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Atliekame statinių nuolatinę  priežiūrą, kurios metu tikrinamos pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių bei patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Taip pat atliekame statinių periodines ir specializuotas apžiūras pasibaigus žiemos sezonui, po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui.

GRINDŲ LYGUMO MATAVIMAI

Specialios paskirties patalpoms, kur itin svarbus grindų lygumas (sandėliai, televizijos studijos ir pan.), keliami labai aukšti reikalavimai grindų liejimo procesui. Šiuolaikinės grindų liejimo technologijos leidžia pasiekti aukštos kokybės rezultatus, todėl šiam procesui kontroliuoti yra sukurti atitinkami metodai ir prietaisai. Mes siūlome profesionalią grindų lygumo matavimo paslaugą pagal vienu iš  populiariausių pasaulyje naudojamu standartu ASTM 1155. Rezultatai pateikiami matematiniais metodais apskaičiuotomis išraiškomis – bendras grindų lygis (floor levelness) ir esami smulkūs nelygumai (floor flatness, bumpiness).

Daugiau informacijos čia

Uždaryti meniu