Atliekame statinių nuolatinę  priežiūrą, kurios metu tikrinamos pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Taip pat atliekame statinių periodines ir specializuotas apžiūras pasibaigus žiemos sezonui, po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui.

Uždaryti meniu