Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą užtikriname statinio projekto sprendinių įgyvendinimą nuo statybų pradžios iki pabaigos. Priežiūros metu tikriname, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.  Visu statybų laikotarpiu tikrinama ir fiksuojama statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė.

Uždaryti meniu