Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai atliekami norint formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus t.y. padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis suformuojant atskirus žemės sklypus, pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, formuojant naujus valstybinės žemės sklypus, pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu.

Reikalingi dokumentai:

  • Žemės sklypo(-ų) planas(-ai);
  • Nekilnojamojo turto (žemės sklypo(-ų)) registro centrinio duomenų banko išrašas(-ai);
  • Išduoti leidimai ir reikalavimai.
Uždaryti meniu