Statinio rekonstrukcijos projektas ir jo tvirtinimo tvarka priklauso nuo statinio paskirties. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan.

Rekonstrukcijos projektai rengiami, kai:

  • pastatomi nauji aukštai;
  • įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;
  • nugriaunama dalis esamų aukštų;
  • prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;
  • pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų;

Atlikti darbai:

  • Administracinis pastatas Grįžgatvio g. 6, Klaipėda
  • Administracinio pastato rekonstrukcija Grįžgatvio g. 4, Klaipėda

Prieš rekonstrukciją:                                                                                                                              Po rekonstrukcijos:

  • Gyvenamojo namo rekonstrukcija numatant įrengti garažą ir kūrybines dirbtuves Šlaito g. 14A, Klaipėda
Uždaryti meniu