Pastato energinio naudingumo sertifikavimas –  reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Atliekant darbus atsižvelgiame į kliento pageidavimus naudoti specialius matavimo prietaisus (termovizinė analizė, patalpų mikroklimato (temperatūra, santykinė drėgmė, apšviestumas) parametrų nustatymas, tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūros kitimo dinamika), kurie pagrindžia skaičiavimų ir gautų išvadų rezultatus, o tai leidžia nešališkai ir tiksliai nustatyti tiriamo objekto būklę ir jo energijos vartojimo efektyvumą bei išsaugojimą.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą; 2. Sutarties pasirašymas; 3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.); 4. Pastato apžiūra; 5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu; 6. Energinio naudingumo skaičiavimas; 7. Sertifikato pateikimas Užsakovui:
  • Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
  • Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
  • Priemonių sąrašas pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinima  Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
8. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre;
Uždaryti meniu