PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS

Reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas esamo pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Atliekant darbus atsižvelgiame į kliento pageidavimus naudoti specialius matavimo prietaisus (termovizinė analizė, patalpų mikroklimato (temperatūra, santykinė drėgmė, apšviestumas) parametrų nustatymas, tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūros kitimo dinamika), kurie pagrindžia skaičiavimų ir gautų išvadų rezultatus, o tai leidžia nešališkai ir tiksliai nustatyti tiriamo objekto būklę ir jo energijos vartojimo efektyvumą bei išsaugojimą.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

  1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą;
  2. Sutarties pasirašymas;
  3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ir/ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir kt.);
  4. Sertifikuojamo pastato apžiūra, vizualinių duomenų surinkimas fiksuojant nuotraukose;
  5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
  6. Energinio naudingumoskaičiavimas;
  7. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre.

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS

Nuo 2021 m. sausio 1 d. naujai statomų pastatų energinio naudingumo klasė privalo būti ne žemesnė kaip A++. Ši klasė nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą ar jo dalį. Dėl to labai svarbu statinio projektavimo stadijoje atlikti ne tik atitvarų varžų paskaičiavimus, kurie gali būti nepakankami energinei klasei pasiekti, bet ir pastato energinio naudingumo projektavimą, kurio metu įvertinami visi veiksniai nustatantys energinę klasę, t.y. pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų dydžiai, inžinerinių sistemų pasirinkimas bei efektyvumas, šalčio tilteliai ir kt.

Šiluminių tiltelių skaičiavimas

Projektuojant pastatus, kuriuose siekiama gauti A ir aukštesnes energetinio naudingumo klases, rekomenduojama atlikti ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus išorinių elementų susijungimo vietose (išorinė siena su stogu, išorinė siena su pamatu, langų bei durų perimetras, išoriniuose ir vidiniuose pastato kampuose ir kt.)
Atlikus pastato energinio naudingumo projektavimą statytojas yra užtikrintas, kad statinio projekto sprendiniai atitinka reikiamą energinę klasę.
Informacija ruošiama.

Uždaryti meniu