Kontrolinė geodezinė nuotrauka tai brėžinys, kuriame yra pavaizduotos faktinės antžeminės, požeminės situacijos. Kontrolinės nuotraukos atliekamos baigus statyti įvairius statinius (pastatus, požemines komunikacijas). Geodeziniais prietaisais nustatoma matuojamų objektų erdvinė padėtis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), aukštis valstybinėje aukščių sistemoje (LAS07) ir kitos techninės charakteristikos. Pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką sprendžiama ar pastatyti objektai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti reikalaujami atstumai, ar pakankamas inžinerinių tinklų įgilinimas ir kiti reikalavimai.

Uždaryti meniu