Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, formuojant valstybinės žemės sklypus, perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant. Žemės sklypo kadastrinius matavimus būtina atnaujinti jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia).

Kadastrinių (geodezinių) matavimų metu tiksliai nustatomi žemės sklypo ribų posūkių taškai valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94). Nustačius ribas kvadratinių metrų tikslumu apskaičiuojamas žemės sklypo plotas ir centimetro tikslumu nustatomi geometriniai matmenys. Tuomet parengiamas žemės sklypo planas, kuriame grafiškai atvaizduojama žemės sklypo riba, sklype esančių pastatų (išskyrus laikinuosius) ir kitų statinių kontūrai, kartografuoti situacijos elementai ir kita grafinė informacija apie žemės sklype esančius objektus. Žemės sklypo plane lentelėse pateikiama kita privaloma informacija apie matuojamą žemės sklypą. Kartu su žemės sklypo planu paruošiama kadastrinių matavimų byla.

Geodeziniams matavimams atlikti reikalingi dokumentai:

  • Nekilnojamojo turto (žemės sklypo) registro centrinio duomenų banko išrašas;
  • Žemės sklypo planas;
  • Sklype esančių statinių registro centrinio duomenų banko išrašas;
  • Sklype esančių statinių išdėstymo planas.
Uždaryti meniu